bissa logo
loading...

Keramik för vardagsbruk och upplevelse

"Bissa G Segersons skålar, fat och kannor lockar till användning. De ger lust.
Blotta anblicken av dessa till synes enkla och rena former i samspel för tanken till stora och generösa kalas i kära vänners sällskap.
Kanske är det kärleken till det traditionella bruksföremålet som lyser igenom de känsliga objekten.
Tradition och förnyelse går hand i hand och ger oss nya sätt att se och uppleva de klassiska formerna."

Helena Persson 
       Museichef, Norrköpings Konstmuseum