Bissa G Segerson

     Keramik för vardagsbruk och upplevelse

Välkommen

"Bissa G Segersons skålar, fat och kannor lockar till användning.

De ger lust.

Blotta anblicken av dessa till synes enkla och rena former i samspel för tanken till stora och generösa kalas i kära vänners sällskap.

Kanske är det kärleken till det traditionella bruksföremålet som lyser igenom de känsliga objekten.

Tradition och förnyelse går hand i hand och ger oss nya sätt att se och uppleva de klassiska formerna."

Helena Persson
       Museichef, Norrköpings Konstmuseum

English

In English